3700144203-003 – CHI CỤC THUẾ TÂN UYÊN

3700144203-003 – CHI CỤC THUẾ TÂN UYÊN

3700144203-003 – CHI CỤC THUẾ TÂN UYÊNCHI CỤC THUẾ TÂN UYÊN
Mã số thuế 3700144203-003
Địa chỉ Thị trấn Uyên Hưng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
Người đại diện
Điện thoại 822523
Ngày hoạt động 2004-04-08
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Loại hình DN Những đơn vị kinh tế khác
Trạng thái Đang hoạt động (được cấp thông tin MST)
Update mã số thuế 3700144203-003 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Related Posts