1601196535 – BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH AN GIANG

1601196535 – BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH AN GIANG

1601196535 – BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH AN GIANGBQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH AN GIANG
Mã số thuế 1601196535
Địa chỉ Số 8 tuyến đường số 20, khóm Tây Khánh 1 – Phường Mỹ Hòa – Thành thị Long Xuyên – An Giang.
Người đại diện Nguyễn Phong Hóa
Không những thế Nguyễn Phong Hóa còn đại diện những công ty:

Điện thoại 02963854494
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh An Giang
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1601196535 lần cuối vào 2021-11-24 11:08:12. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Related Posts