1400528082 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG CÁ

1400528082 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG CÁ

1400528082 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG CÁCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG CÁ
Tên quốc tế HUNG CA COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ HUNG CA CO.,LTD
Mã số thuế 1400528082
Địa chỉ Cụm công nghiệp Thanh Bình, ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Người đại diện TRẦN VĂN HÙNG
Không những thế TRẦN VĂN HÙNG còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Chạy theo xu hướng mã số thuế 1400528082 lần cuối vào 2021-10-09 20:34:31. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
0111 Cày ruộng
0118 Trồng rau, đậu những loại và trồng hoa, cây cảnh
0119 Trồng cây hàng năm khác
0121 Trồng cây ăn quả
0122 Trồng cây lấy quả đựng dầu
Chi tiết: Trồng cây Mắc-ca.
0123 Trồng cây điều
0124 Trồng cây hồ tiêu
0125 Trồng cây cao su
0126 Trồng cây cà phê
0129 Trồng cây lâu năm khác
0141 Chăn nuôi trâu, bò
Chi tiết: Chăn nuôi bò.
0150 Trồng trọt, chăn nuôi hổ lốn
0210 Trồng rừng và coi sóc rừng
0220 Khai thác gỗ
0240 Hoạt động nhà cung cấp lâm nghiệp
Chi tiết: Điều hành và kiểm soát an ninh rừng.
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản. Cung ứng, buôn bán giống thủy sản
0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến, xuất khẩu, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản
1030 Chế biến và bảo quản rau quả
1080 Cung ứng thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
2219 Cung ứng sản phẩm khác từ cao su
3312 Tu chỉnh máy móc, vật dụng
3600 Khai thác, xử lý và phân phối nước
4101 Vun đắp nhà để ở
4102 Vun đắp nhà không để ở
4212 Vun đắp dự án tuyến phố bộ
4221 Vun đắp dự án điện
4222 Vun đắp dự án cấp, thoát nước
4223 Vun đắp dự án viễn thông, thông báo liên lạc
4229 Vun đắp dự án công ích khác
4291 Vun đắp dự án thủy
4293 Vun đắp dự án chế biến, chế tác
Chi tiết: Vun đắp dự án công nghiệp
4299 Vun đắp dự án khoa học dân dụng khác
4311 Phá dỡ
4312 Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Trừ lắp đặt những vật dụng lạnh (vật dụng cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong ngành chế biến thủy hải sản
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
4330 Hoàn thiện dự án vun đắp
4390 Hoạt động vun đắp chuyên dụng khác
4620 Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Mua sang tay, xuất khẩu cá và thủy sản. Nhập cảng, mua sang tay vật liệu thuỷ sản dùng trong chế biến thực phẩm và chất phụ gia dùng cho cho việc chế biến thuỷ sản
4659 Bán sỉ máy móc, vật dụng và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Nhập cảng, mua sang tay máy móc vật dụng dùng cho cho cung cấp hàng xuất khẩu
4663 Bán sỉ nguyên liệu, vật dụng lắp đặt khác trong vun đắp
Chi tiết: Buôn sang tay gỗ cây và gỗ chế biến. Mua sang tay nguyên liệu vun đắp
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán sỉ cao su
5510 Nhà sản xuất tạm cư ngắn ngày
Chi tiết: Buôn bán khách sạn
5610 Nhà hàng và những nhà cung cấp ăn uống dùng cho lưu động
Chi tiết: Buôn bán nhà hàng
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ với, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản (không bao gồm buôn bán nhà cung cấp bất động sản). Đầu tư buôn bán hạ tầng cơ sở.Buôn bán lớn mạnh khu du hý, điểm du hý. Đầu tư vun đắp nhà ở xã hội. Buôn bán quyền sử dụng đất
6820 Trả lời, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Trả lời, môi giới bất động sản
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học mang can dự
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học mang can dự.Trả lời điều hành mức giá đầu tư vun đắp dự án.Trả lời lập công trình đầu tư vun đắp dự án.. Điều hành công trình đầu tư vun đắp dự án.
7410 Hoạt động bề ngoài chuyên dụng
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
7990 Nhà sản xuất đặt cọc và những nhà cung cấp giúp đỡ can dự đến quảng cáo và đơn vị tua du hý
8129 Vệ sinh nhà cửa và những dự án khác
8130 Nhà sản xuất coi sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Nhà sản xuất coi sóc và duy trì cảnh quan. Nhà sản xuất trồng cây kiểng, cây xanh dự án
Related Posts