0313828874 – CÔNG TY TNHH JV VINA

0313828874 – CÔNG TY TNHH JV VINA

0313828874 – CÔNG TY TNHH JV VINACÔNG TY TNHH JV VINA
Tên quốc tế JV VINA COMPANY LIMITED
Tên viết loại bỏ JV VINA CO.,LTD
Mã số thuế 0313828874
Địa chỉ Nhà xưởng A7, Lô I-10-2, tuyến đường D2 Khu khoa học cao – Phường Long Thạnh Mỹ – Thành thị Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Namgung Jang
Điện thoại 028 22 530 924
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0313828874 lần cuối vào 2021-11-01 11:28:29. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2220 Phân phối sản phẩm từ plastic
Chi tiết: – Phân phối băng keo (băng dính) và màng phim khoa học cao (cho những trang bị gia dụng và những ngành nghề khoa học cao) – Phân phối sản phẩm cách nhiệt, cách điện khoa học cao (cho những trang bị gia dụng và những ngành nghề khoa học cao) – Phân phối khay và tấm dẫn nhiệt khoa học cao (cho những trang bị gia dụng và những ngành nghề khoa học cao) (trừ phân phối xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
2599 Phân phối sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phân phối sợi thép
2610 Phân phối linh kiện điện tử
Chi tiết: Phân phối và gia công, lắp ráp trang bị và linh kiện điện tử (CPC: 884-885)
3290 Phân phối khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phân phối miếng đệm công nghệ
4652 Bán sỉ trang bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 622)
4659 Bán sỉ máy móc, trang bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC:622)
4662 Bán sỉ kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 622)
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 622)
7320 Nghiên cứu thị phần và điều tra dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị phần (mã CPC 86401) (Công ty không được thực hành nhà cung cấp điều tra quan điểm công chúng quy định tại CPC 86402).
Related Posts