0313450007 – CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG

0313450007 – CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG

0313450007 – CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNGCÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
Tên quốc tế CON CUNG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết loại bỏ CONCUNG
Mã số thuế 0313450007
Địa chỉ 101 – 103 Cõi tục Quang Khải – Phường Tân Định – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Nguyễn Quốc Minh
Bên cạnh đó Nguyễn Quốc Minh còn đại diện những công ty:

Điện thoại 02873006609
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 1
Update mã số thuế 0313450007 lần cuối vào 2021-11-24 16:45:50. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
1391 Cung ứng vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392 Cung ứng hàng dệt sẵn (trừ y phục)
1393 Cung ứng thảm, chăn, đệm
1394 Cung ứng những loại dây bện và lưới
1399 Cung ứng những loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản Xuất vải áo quần dễ co giãn; Cung ứng nhãn hàng, băng rôn
1410 May y phục (trừ y phục từ da lông thú)
(không tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại hội sở).
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý sang tên hàng hóa
4632 Bán sỉ thực phẩm
(không hoạt động tại hội sở).
4641 Bán sỉ vải, hàng may sẵn, giày dép
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
4659 Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy khác
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán sỉ phụ kiện may mặc và hàng giày dép
4722 Sang tay lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
(Thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng. Thành thị Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng. Thành thị Hồ Chí Minh về phê phê duyệt quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm trên khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh)
4764 Sang tay lẻ trò chơi, đồ chơi trong những shop chuyên doanh
(không buôn bán đồ chơi với hại cho giáo dục tư cách, sức khoẻ của con trẻ hoặc tác động đến an ninh quy trình, an toàn xã hội)
4771 Sang tay lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong những shop chuyên doanh
4772 Sang tay lẻ thuốc, công cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
4773 Sang tay lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
(trừ sang tên lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng. Thành thị Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng. Thành thị Hồ Chí Minh về phê phê duyệt Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Thành thị Hồ Chí Minh)
4791 Sang tay lẻ theo đề xuất đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ sang tên lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban quần chúng. Thành thị Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban quần chúng. Thành thị Hồ Chí Minh về phê phê duyệt Quy hoạch nông phẩm trên khu vực Thành thị Hồ Chí Minh)
6209 Hoạt động nhà cung cấp khoa học thông báo và nhà cung cấp khác can dự đến máy vi tính
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê mặt bằng. Buôn bán bất động sản, cho thuê những shop, những khoảng không tại tòa nhà. Hoạt động quản lý, điều hành nhà và đất ko phải để ở
7310 PR
7410 Hoạt động ngoài mặt chuyên dụng
chi tiết: Ngoài mặt phong cách
7729 Cho thuê đồ dùng tư nhân và gia đình khác
8230 Đơn vị giới thiệu và thúc đẩy thương nghiệp
(không thực hành những kỹ xảo đồ họa cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, công cụ thực hành những chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
Related Posts