0312837146 – CÔNG TY CỔ PHẦN HUM

0312837146 – CÔNG TY CỔ PHẦN HUM

0312837146 – CÔNG TY CỔ PHẦN HUMCÔNG TY CỔ PHẦN HUM
Tên quốc tế HUM JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0312837146
Địa chỉ 62 trục đường Song Hành, xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thị thành Thủ Đức, Thị thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN THỊ KIM CHI
Điện thoại 0862949206
Ngày hoạt động 2014-06-30
Điều hành bởi Chi cục Thuế Quận 2
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0312837146 lần cuối vào 2021-10-06 02:57:15. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
0150 Trồng trọt, chăn nuôi hổ lốn
(không hoạt động tại hội sở)
0210 Trồng rừng và săn sóc rừng
Chi tiết: Trồng rừng và săn sóc rừng cây thân gỗ; trồng rừng và săn sóc rừng họ tre; trồng rừng và săn sóc rừng khác; Ươm giống cây lâm nghiệp (Không hoạt động tại hội sở)
0220 Khai thác gỗ
(không hoạt động tại hội sở)
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
(không hoạt động tại hội sở)
0510 Khai thác và lượm lặt than cứng
Chi tiết: Khai thác than cứng: những hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác bằng cách thức hoá lỏng; những hoạt động làm sạch, sắp xep, tuyển chọn, phân loại, nghiền, sang; và những hoạt động khác làm tăng thêm phẩm chất của than non và cải tiến chất lượng hoặc vật dụng chuyên chở than; Khôi phục than đá từ bãi đá ngầm (Không hoạt động tại hội sở)
0520 Khai thác và lượm lặt than non
Chi tiết: Khai thác than non (than nâu); những hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai bằng cách thức hoá lỏng; Hoạt động rửa, khử nước, nghiền và những hoạt động lượm lặt than non tạo điều kiện thuận tiện cho việc bảo quản, chuyên chở than (Không hoạt động tại hội sở)
0899 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản (không hoạt động tại hội sở).
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và những sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại hội sở)
1061 Xay xát và phân phối bột thô
(không hoạt động tại hội sở)
1062 Phân phối tinh bột và những sản phẩm từ tinh bột
(không hoạt động tại hội sở)
2011 Phân phối hoá chất căn bản
(không hoạt động tại hội sở)
2599 Phân phối sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Phân phối nguyên liệu hàn, que hàn, dây dàn (không hoạt động tại hội sở).
2732 Phân phối dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Phân phối cáp điện, dây điện sở hữu bọc cách điện (không hoạt động tại hội sở)
2825 Phân phối máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
(Không hoạt động tại hội sở)
4101 Vun đắp nhà để ở
4102 Vun đắp nhà không để ở
4211 Vun đắp dự án trục đường sắt
4212 Vun đắp dự án trục đường bộ
4299 Vun đắp dự án khoa học dân dụng khác
chi tiết: Chỉ gồm sở hữu những ngành nghề nghề sau: vun đắp dự án dân dụng; vun đắp dự án công nghiệp; vun đắp dự án giao thông; vun đắp dự án thủy lợi
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
4330 Hoàn thiện dự án vun đắp
4541 Sang tay mô tô, xe máy
(không hoạt động tại hội sở)
4542 Bảo dưỡng và tu sửa mô tô, xe máy
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế truất thải, xi mạ điện tại hội sở) (không hoạt động tại hội sở)
4543 Sang tay phụ tùng và những phòng ban phụ trợ của mô tô, xe máy
(Không hoạt động tại hội sở)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: đại lý sang tên hàng hóa, mua sang tên môi giới hàng hóa và đấu giá hàng hóa (công ty chỉ được buôn bán theo quy định của luật pháp)
4620 Bán sỉ nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán sỉ thóc, ngô và những loại hạt ngũ cốc khác (trừ bán sỉ những loại đậu). Bán sỉ thức ăn và vật liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản.
4631 Bán sỉ gạo
(không hoạt động tại hội sở)
4632 Bán sỉ thực phẩm
(không hoạt động tại hội sở)
4633 Bán sỉ đồ uống
Chi tiết: Bán sỉ rượu, bia, nước đái khát
4634 Bán sỉ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán sỉ thuốc lá
4659 Bán sỉ máy móc, vật dụng và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán sỉ máy móc, vật dụng chuyên dụng cho phân phối nông phẩm, thủy sản, thực phẩm (không hoạt động tại hội sở).
4661 Bán sỉ nhiên liệu rắn, lỏng, khí và những sản phẩm can dự
Chi tiết: Bán sỉ than đá, than bùn, than củi, than cốc, xăng dầu khí hoá lỏng (Không hoạt động tại hội sở)
4663 Bán sỉ nguyên liệu, vật dụng lắp đặt khác trong vun đắp
Chi tiết: Bán sỉ tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (không hoạt động tại hội sở).
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán sỉ tư liệu phân phối, tư liệu tiêu dùng: hàng dệt, may, điện tử, khoáng sản và hoá chất; Bán sỉ, xuất nhập cảng những mặt hàng sản xuất (Không hoạt động tại hội sở)
4721 Sang tay lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh
(thực hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban dân chúng Thị thành Hồ Chí Minh về phê ưng chuẩn Quy hoạch buôn bán nông phẩm, thực phẩm trên khu vực Thị thành Hồ Chí Minh và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND quận 12 về quy hoạch sang tên lẻ nông phẩm, thực phẩm).
4932 Chuyển vận hành khách trục đường bộ khác
Chi tiết: Chuyển vận hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.
4933 Chuyển vận hàng hóa bằng trục đường bộ
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: lưu giữ hàng hóa (trừ buôn bán kho bãi) (không hoạt động tại hội sở).
5221 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ trực tiếp cho chuyên chở trục đường sắt và trục đường bộ
(trừ buôn bán kết cấu cơ sở trục đường sắt, hóa lỏng khí để chuyên chở).
5222 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ trực tiếp cho chuyên chở trục đường thủy
(không hoạt động tại hội sở)
5224 Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
5225 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ trực tiếp cho chuyên chở trục đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để chuyên chở).
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can dự đến chuyên chở
(Không hoạt động tại hội sở)
5510 Nhà sản xuất đang ký tạm trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại hội sở).
5610 Nhà hàng và những nhà cung cấp ăn uống chuyên dụng cho lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm.
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản
7911 Đại lý du hý
7912 Quản lý tua du hý
7990 Nhà sản xuất đặt cọc và những nhà cung cấp giúp đỡ can dự đến truyền bá và đơn vị tua du hý
Related Posts