0301236168 – NGÂN HÀNG BPCE IOM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0301236168 – NGÂN HÀNG BPCE IOM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0301236168 – NGÂN HÀNG BPCE IOM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGÂN HÀNG BPCE IOM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên quốc tế BPCE IOM – HO CHI MINH CITY BRANCH
Tên viết loại bỏ BPCE IOM – HCMC
Mã số thuế 0301236168
Địa chỉ Tầng 21, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện JUAN-PEDRO DURAN LOPEZ
Ngày hoạt động 1992-07-02
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0301236168 lần cuối vào 2021-10-08 09:01:34. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
I. Hoạt động bằng Ðồng Việt Nam: A. Người dùng chẳng phải là Ngân hàng: 1. Nhận tiền gửi với kỳ hạn và không kỳ hạn của: a. Tư nhân là người với quốc tịch nước ngoài, sinh sống và làm việc tại Việt Nam. b. Pháp nhân là những Ðoàn ngoại giao, Ðại diện những đơn vị quốc tế, những đơn vị xã hội và từ thiện nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. c. Pháp nhân là những đơn vị quốc tế tại Việt Nam với 100% tài chính nước ngoài; những liên doanh giữa Việt Nam sở hữu nước ngoài với hội sở tại Việt Nam; những đơn vị kinh tế Việt Nam nhận vốn nước ngoài. d. Pháp nhân là những đơn vị kinh tế Việt Nam, ngoài những đối tượng đã nêu ở điểm (c) với vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Banque Francaise Du Commerce Exterieur-Succursale Du VietNam. 2. Nhận tiền gửi với kỳ hạn và không kỳ hạn với nguồn cội ngoại tệ của pháp nhân và tư nhân nước ngoài. 3. Nhận tiền gửi không kỳ hạn của tư nhân là người Việt Nam và của những pháp nhân là những đơn vị Việt Nam tối đa không quá 10% vốn được cấp của chi nhánh Ngân hàng Banque Francaise Du Commerce Exterieur-Succursale Du VietNam. 4. Thực hành trả tiền cho những đối tượng nêu tại điểm (1,2 và 3). 5. Cho vay đối sở hữu những đối tượng nêu tại điểm (1 và 3) 6. Thực hành bảo lãnh cho những đối tượng nêu tại điểm (1 và 3) 7. Lauching và trả tiền những loại séc, thẻ nguồn đầu tư. 8. Mua, sang tên những loại chứng khoán do những cơ quan nhà nước và những đơn vị kinh tế Việt Nam tung ra. B. Người dùng là Ngân hàng: 1. Nhận tiền gửi và gửi tiền; vay và cho vay; thực hành trả tiền sở hữu những Ngân hàng thương nghiệp Việt Nam, Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 2. Nhận tiền gửi với nguồn cội ngoại tệ của những Ngân hàng nước ngoài. 3. Mở account tại Ngân hàng Nhà nước và vay vốn của Ngân hàng Nhà nước. II. Hoạt động bằng ngoại tệ: A. Người dùng chẳng phải là Ngân hàng: 1. Nhân tiền gửi với kỳ hạn và không kỳ hạn của những đối tượng nêu tại điểm I.A (1 và 2). 2. Mua, sang tên ngoại tệ đối sở hữu những đối tượng nêu tại điểm I.A (1,2 và 3). Sang tay ngoại tệ cho những tư nhân và pháp nhân hoạt động tại Việt Nam ngoài những đối tượng nêu tại điểm I.A (1, 2 và 3) khi được phép. 3. Cho vay đối sở hữu những đối tượng nêu tại điểm I.A (1) 4. Thực hành trả tiền cho những đối tượng nêu tại điểm I.A (1 và 2) 5. Bảo lãnh cho những đối tượng nêu tại điểm I.A (1) trong quan hệ vay, mượn, trả tiền sở hữu nước ngoài. 6. Nhận chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam. Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài theo đúng Luật của Việt Nam. 7. Vay vốn của nước ngoài. B. Người dùng là Ngân hàng: 1. Nhận tiền gửi và gửi tiền; vay và cho vay; mua sang tên ngoại tệ sở hữu những Ngân hàng thương nghiệp Việt Nam, Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 2. Tham dự hoạt động trên thị trừơng ngoại tệ liên ngân hàng. 3. Bảo lãnh và tái bảo lãnh những khoản vay và trả tiền của những Ngân hàng thương nghiệp Việt Nam, Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 4. Mở account tại Ngân hàng Nhà nước. 5. Mở account trả tiền tại những Ngân hàng nước ngoài. 6. Tiến hành những đàm phán SWAP và vay vốn của những Ngân hàng nước ngoài.
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
III. Sản xuất những nhà sản xuất trả lời đầu tư thích hợp sở hữu tính năng hoạt động của 1 Ngân hàng thương nghiệp. IV. Thực hành những nghiệp vụ khác của Ngân hàng, khi với nhu cầu được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận.
Related Posts