0300951119-005 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

0300951119-005 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

0300951119-005 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬNCHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế 0300951119-005
Địa chỉ 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện VƯƠNG QUỐC MINH
Điện thoại 8298703
Ngày hoạt động 2010-07-01
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0300951119-005 lần cuối vào 2021-09-30 10:54:40. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
2790 Cung ứng đồ vật điện khác
chi tiết: Cung ứng vật tư, đồ vật điện (trừ gia công cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ điện tại hội sở chi nhánh).
3314 Sang sửa đồ vật điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ điện tại hội sở chi nhánh).
3510 Cung ứng, truyền tải và cung cấp điện
chi tiết: Cung ứng, cung cấp và buôn bán điện năng.
4321 Lắp đặt hệ thống điện
chi tiết: Xây lắp những dự án tuyến phố dây và trạm biến áp (trừ gia công cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ điện tại hội sở chi nhánh).
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
chi tiết: Xây lắp những dự án viễn thông và kỹ thuật thông báo (trừ gia công cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ điện tại hội sở chi nhánh).
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Xuất nhập cảng, buôn bán vật tư, đồ vật ngành nghề điện, đồ vật viễn thông – kỹ thuật thông báo.
7110 Hoạt động kiến trúc và trả lời khoa học mang can hệ
chi tiết: Giải đáp điều hành công trình. Giải đáp lập công trình đầu tư. Lập dự toán. Ngoài mặt điện dự án dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và đồ vật điện dự án dân dụng – công nghiệp.
7310 Lăng xê
chi tiết: Nhà sản xuất quảng bá thương nghiệp;
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thử nghiệm, hiệu chỉnh đồ vật điện.
8299 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Điều hành vận hành hệ thống kỹ thuật thông báo và viễn thông nội bộ.
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Huấn luyện và tăng trưởng nguồn nhân công dùng cho điều hành, vận hành, tu sửa lưới điện. Huấn luyện và tăng trưởng nguồn nhân công kỹ thuật thông báo và viễn thông chuyên ngành nghề.
Related Posts