0201579242 – CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

0201579242 – CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

0201579242 – CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIPCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
Tên quốc tế VIP GREENPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết loại bỏ VIP GREENPORT
Mã số thuế 0201579242
Địa chỉ Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Đô thị Hải Phòng, Việt Nam
Người đại diện CÁP TRỌNG CƯỜNG
Tuy nhiên CÁP TRỌNG CƯỜNG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 02253552157
Ngày hoạt động 2014-10-28
Điều hành bởi Cục Thuế TP Hải Phòng
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0201579242 lần cuối vào 2021-10-01 18:05:24. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
3312 Tôn tạo máy móc, vật dụng
Chi tiết: Nhà sản xuất tu sửa, bảo dưỡng máy móc, vật dụng (không bao gồm tu sửa, bảo dưỡng tàu biển, phi cơ, hoặc những dụng cụ và vật dụng vận chuyển khác) (CPC 633)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Nhà sản xuất đại lý vận chuyển hàng hóa (CPC 748)
4933 Vận chuyển hàng hóa bằng tuyến phố bộ
Chi tiết: Nhà sản xuất vận chuyển hàng hóa bằng tuyến phố bộ (CPC 7123)
5012 Vận chuyển hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Nhà sản xuất hàng hóa quốc tế (CPC 7212)
5022 Vận chuyển hàng hóa tuyến phố thuỷ nội địa
Chi tiết: Nhà sản xuất vận chuyển hàng hóa bằng tuyến phố thủy nội địa (CPC 7222)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Nhà sản xuất kho bãi container; Nhà sản xuất kho bãi (CPC 742)
5224 Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Nhà sản xuất bốc dỡ container (CPC 7411)
5229 Hoạt động nhà sản xuất giúp đỡ khác can hệ đến vận chuyển
Chi tiết: Nhà sản xuất thông quan; Nhà sản xuất giao nhận hàng hóa; Rà soát vận đơn; Nhà sản xuất môi giới vận chuyển hàng hóa; Thẩm định hàng hóa; Nhà sản xuất lấy mẫu và xác định trọng lượng; Nhà sản xuất nhận và bằng lòng hàng; Nhà sản xuất chuẩn bị chứng từ vận chuyển
Related Posts