0107349019 – CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

0107349019 – CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

0107349019 – CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEICÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Tên quốc tế MB SHINSEI FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa MS FINANCE
Mã số thuế 0107349019
Địa chỉ Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh – Phường Cát Linh – Quận Đống đa – Hà Nội.
Người đại diện Lê Quốc Ninh
Tuy nhiên Lê Quốc Ninh còn đại diện những công ty:

Điện thoại Bị ẩn theo buộc phải người mua
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hà Nội
Update mã số thuế 0107349019 lần cuối vào 2021-10-15 18:47:34. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Nhận tiền gửi của những đơn vị – Lauching chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của đơn vị – Vay vốn của đơn vị nguồn hỗ trợ, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp – Vay vốn Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Gửi tiền và Nhận tiền gửi của đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp
6492 Hoạt động cấp nguồn hỗ trợ khác
Chi tiết: – Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng – Chiết khấu, tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng, những hồ sơ với giá khác – Lauching thẻ nguồn hỗ trợ
6499 Hoạt động nhà sản xuất nguồn vốn khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: – Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước – Mở account trả tiền tại Ngân hàng thương nghiệp, chi nhánh ngân hàng nước ngoài – Mở account tại Ngân hàng nước ngoài theo quy định của luật pháp về ngoại hối – Mở account tiền gửi, account điều hành tiền vay cho các bạn – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước – Làm đại lý buôn bán bảo hiểm – Phân phối nhà sản xuất giải đáp trong ngành nghề ngân hàng, nguồn vốn, đầu tư – Phân phối nhà sản xuất điều hành, bảo quản của cải của các bạn – Tham dự đấu thầu tín phiếu ngân khố, mua, sang tay phương tiện chuyển nhượng, trái phiếu Chính Phủ, tín phiếu Ngân khố, tín phiếu Ngân hàng nhà nước và những hồ sơ với giá khác theo quy định của luật pháp – Thu nhận vốn ủy thác của Chính Phủ, đơn vị, tư nhân để cấp nguồn hỗ trợ được phép theo quy định của Ngân hàng nhà nước – Bảo lãnh lauching trái phiếu Chính phủ, đại lý lauching trái phiếu, cổ phiếu và những loại hồ sơ với giá – Buôn bán, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước quy định.
Related Posts