0100112437-044 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH DƯƠNG

0100112437-044 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH DƯƠNG

0100112437-044 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH DƯƠNGNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH DƯƠNG
Tên quốc tế JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM – TAN BINH DUONG BRANCH
Tên viết loại bỏ VIETCOMBANK TÂN BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế 0100112437-044
Địa chỉ Số 16, các con phố Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Tuyến đường 2, Phường An Bình, Thành thị Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện ĐÀO XUÂN KIÊM ( sinh năm 1969 – Vĩnh Phúc)
Không những thế ĐÀO XUÂN KIÊM còn đại diện những công ty:

Điện thoại 9343137
Ngày hoạt động 2008-07-01
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0100112437-044 lần cuối vào 2021-09-29 12:50:54. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Ngành nghề buôn bán: Buôn bán ngân hàng 2.Những nghiệp vụ được phép tiến hành buôn bán: 2.1 Huy động vốn: – Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác; – Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài; – Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của luật pháp; – Vay vốn của đơn vị nguồn đầu tư, đơn vị vốn đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp; 2.2 Hoạt động nguồn đầu tư: – Cho vay; – Chiết khấu, tái chiết khấu dụng cụ chuyển nhượng và giấy má với giá khác; – Bảo lãnh ngân hàng; – Bao trả tiền trong nước, bao trả tiền quốc tế; – Ra mắt thẻ nguồn đầu tư; – Những hình thức cấp nguồn đầu tư khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước hài lòng; 2.3 Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ: – Mở account trả tiền cho người dùng; – Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên account tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ yêu cầu; – Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn đầu tư khác; – Mở account tiền gửi, account trả tiền ở nước ngoài theo quy định của luật pháp về ngoại hối; – Phân phối những công cụ trả tiền; – Thực hành những nhà cung cấp trả tiền trong nước và quốc tế; – Thực hành nhà cung cấp trả tiền trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn đầu tư, thẻ ngân hàng, nhà cung cấp thu hộ và chi hộ; – Thực hành nhà cung cấp trả tiền quốc tế và những nhà cung cấp trả tiền khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước hài lòng; – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước – Tham dự hệ thống trả tiền quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước hài lòng.
6499 Hoạt động nhà cung cấp vốn đầu tư khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: 2. 4 Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp; – Tham dự đấu thầu tín phiếu ngân khố, mua, sang tay dụng cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những giấy má với giá khác trên thị phần tiền tệ; – Thực hành phân phối nhà cung cấp ngoại hối trên thị phần trong nước và quốc tế theo quy định của luật pháp; – Phó thác, nhận phó thác, đại lý trong những ngành can hệ đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; – Phân phối nhà cung cấp điều hành tiền mặt, trả lời ngân hàng, vốn đầu tư; những nhà cung cấp điều hành, bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn; – Giải đáp vốn đầu tư công ty, trả lời mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập công ty và trả lời đầu tư theo quy định của luật pháp; – Lưu ký chứng khoán, buôn bán vàng theo quy định của luật pháp; – Mua, sang tay trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty; – Nhà cung cấp môi giới tiền tệ; – Buôn bán bất động sản, cụ thể những hoạt động sau: + Mua, đầu tư, mang bất động sản để sử dụng làm hội sở buôn bán, địa điểm làm việc hoặc cơ sở vật chất kho tàng chuyên dụng cho trực tiếp cho những hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam; + Cho thuê 1 phần hội sở buôn bán chưa sử dụng hết, thuộc mang của Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam; + Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 3 năm, bắt đầu từ ngày quyết định xử lý của cải bảo đảm là bất động sản, Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Ngoại thương Việt Nam phải sang tay, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào của cải cố định và mục đích sử dụng của cải cố định theo quy định tại Điều 40 Luật Những đơn vị nguồn đầu tư; – Thực hành hoạt động bảo lãnh bằng ngoại tệ và cho vay ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Related Posts